PZZ WAŁCZ

Piła

Piła

Baza suszarniczo-magazynowa

pojemność: 52 800 t

zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, projekt budowlany
 • fundamenty pod urządzenia
 • silosy o pojemności 3 400t x 10, 2 000t x 10, 500t x 2, 300t x8, 30t x 2
 • suszarnia 984t/dobę (pszenica)
 • podnośniki kubełkowe, przenośniki łańcuchowe o wydajnościach: 200 t/h ; 150 t/h; 60 t/h
 • czyszczalnie bębnowe x 2 o wydajności 240 t/ h (dla pszenicy)

ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE

ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE


Cedrob S.A.

Rypin

Drying-storage facility

Capacity: 57 600 t

Rypin

Drying-storage facility

Capacity: 57 600 t

Range of devices of complex:

Continuous flow grain dryer  720 t/ day (for maize)

Flat bottom storage silos 619 t x 10 pcs.,

Flat bottom storage silos 7600 t x 6 pcs.,

Hopper silos 600 t  x 8

Hopper silos 500 t  x 2

Car tipper

Bucket  elevator and chain conveyor for the wheat with maximum receiving capacity from the pit 150 t/h, and maximum capacity of discharge from silos 100t/h)

Drum cleaning machine for grain with capacity 180 t/h (for wheat)

2x electrical probe,

grain weight 60 t x 3 pcs.

Control cabinet for the facility:

electrical cabinet

power control and communication cables 

PC Station with visualisation and the system of files archivization

control cabinet manages and monitors the work and automation system of the plant


Cedrob S.A.

Rypin

Drying-storage facility

Capacity: 57 600 t

Rypin

Drying-storage facility

Capacity: 57 600 t

Range of devices of complex:

Continuous flow grain dryer  720 t/ day (for maize)

Flat bottom storage silos 619 t x 10 pcs.,

Flat bottom storage silos 7600 t x 6 pcs.,

Hopper silos 600 t  x 8

Hopper silos 500 t  x 2

Car tipper

Bucket  elevator and chain conveyor for the wheat with maximum receiving capacity from the pit 150 t/h, and maximum capacity of discharge from silos 100t/h)

Drum cleaning machine for grain with capacity 180 t/h (for wheat)

2x electrical probe,

grain weight 60 t x 3 pcs.

Control cabinet for the facility:

electrical cabinet

power control and communication cables 

PC Station with visualisation and the system of files archivization

control cabinet manages and monitors the work and automation system of the plant


Obiekt na 10 100 ton

Widok

10 100 ton - projekt, silosy, przyjęcie ziarna, czyszczalnia, suszarnia, układ pomiaru temp., wiata, szafa sterownicza

Widok

10 100 ton - projekt, silosy, przyjęcie ziarna, czyszczalnia, suszarnia, układ pomiaru temp., wiata, szafa sterownicza

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny
 • silosy o pojemności 500t x 20
 • Przyjęcie ziarna 2 x 50t/h
 • mikroprocesorowy układ pomiaru temperatury
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 2 x 50t/h
 • suszarnia o wydajności 624t/dobę (pszenica) i 160t/dobę (kukurydza)
 • wiata kosza przyjęciowego, kontener sterowni
 • szafa sterownicze, oświetlenie obiektu, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS, wraz  z wizualizacją na PC

Widok-1 Widok-2 Widok-3 Widok-4


Obiekt na 15 040 ton

Турско

15 040 тонн – проект, силосы, зерноочиститель, зерносушилка, нории, навес, шкаф управления

Турско

15 040 тонн – проект, силосы, зерноочиститель, зерносушилка, нории, навес, шкаф управления

Объем работ и поставок:

 • технологический проект
 • силосы объемом 2210 т х 4, 3103 т х 2, экспедиционный силос 73 т х 1
 • нории, транспортеры (макс производительность 60 т/ч)
 • микропроцессорная система измерения температуры
 • зерноочиститель производительностью 70 т/ч х 2
 • 2 х зерносушилка производительностью 77щ т/сутки (пшеница) каждая и 190 т/сутки (кукуруза)
 • навес завальной ямы
 • шкафы управления объектом на базе микропроцессоров ПК

Tursko-3 Tursko-2 Tursko-1


PHP WIESŁAW WAWRZYNIAK

Зберск

18 240 тонн – проект, силосы, зерноочиститель, зерносушилка, нории, навес, шкаф управления

Зберск

18 240 тонн – проект, силосы, зерноочиститель, зерносушилка, нории, навес, шкаф управления

Объем работ и поставок:

 • технологический проект
 • силосы объемом 4528 т x 4, 133 т x 1, экспедиционный силос 73 т х 1
 • нории, транспортеры (минимальная производительность 30 т/ч, максимальная производительность 100 т/ч)
 • микропроцессорная система измерения температуры
 • зерноочиститель производительностью 200 т/ч х 1,50 т/ч х 2
 • зерносушилка производительностью 690 т/сутки (пшеница) и 200 т/сутки (кукуруза)
 • навес завальной ямы
 • шкафы управления объектом на базе микропроцессоров SIEMENS

Zbiersk-1 Zbiersk-2


TOP FARMS WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.

Стары Голембин

4 600 тонн – проект, силосы,   зерносушилка, нории, навес, шкаф управления

Стары Голембин

4 600 тонн – проект, силосы,   зерносушилка, нории, навес, шкаф управления

Объем работ и поставок:  

 • технологический проект
 • силосы объемом 1130 т x 4, 38 т x 1
 • нории, транспортеры ( максимальная производительность 100 т/ч)
 • микропроцессорная система измерения температуры
 • зерноочиститель производительностью 140 т/ч
 • зерносушилка производительностью 580 т/сутки (пшеница) и 160 т/сутки (кукуруза)
 • навес завальной ямы, контейнер пункта управления
 • шкафы управления объектом, освещение объекта, управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS и визуализация на ПК

Stary-Gołębin-1 Stary-Gołębin-2 Stary-Gołębin-3 Stary-Gołębin-4 Stary-Gołębin-5 Stary-Gołębin-6


CEDROB S.A.

Рачионж

39 000 т – проект, силосы, зерносушилка

Рачионж

39 000 т – проект, силосы, зерносушилка

Объем работ и поставок:

 • технологический проект, указания по выполнению фундаментов для строительного проекта
 • силосы объемом 7 500 т х 4, силосы с конусным дном 640 т х 12, 500 т х 2
 • зерносушилка 500 т/сутки (кукуруза)

Raciąż-1 Raciąż-3 Raciąż-4 Raciąż-5


AGRO SŁOWENKO Sp. z o.o.

Борково

21 390 тонн – проект, силосы,   нории, зерноочиститель, зерносушилка, система измерения температуры

Борково

21 390 тонн – проект, силосы,   нории, зерноочиститель, зерносушилка, система измерения температуры

Объем работ и поставок:

 • технологический проект
 • силосы объемом 2 045 т x 10, 470 т x 2
 • нории, транспортеры ( максимальная производительность приемки с завальной ямы 120 т/ч, производительность выдачи с силосов 100 т/ч)
 • микропроцессорная система измерения температуры
 • зерноочиститель , макс. производительностью 180 т/ч
 • зерносушилка производительностью 1700 т/сутки (пшеница) и 500 т/сутки (кукуруза)
 • навес завальной ямы, контейнер пункта управления
 • шкафы управления объектом, освещение объекта, управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS и визуализация на ПК

Borkowo-1 Borkowo-2 Borkowo-3 Borkowo-4 Borkowo-5


Obiekt na 17 620 t

Крюки

17 620 тонн – проект, силосы,   нории, зерноочиститель, зерносушилка, система измерения температуры

Крюки

17 620 тонн – проект, силосы,   нории, зерноочиститель, зерносушилка, система измерения температуры

Объем работ и поставок:

 • технологический проект
 • силосы объемом 1496 т x 9, 636 т x 5, 216 т x 4, 58 т x 2
 • экспедиционные силосы (для быстрой загрузки) 58 т х 6
 • нории, транспортеры ( максимальная производительность до 60 т/ч)
 • микропроцессорная система измерения температуры
 • зерноочиститель , макс. производительностью 50 т/ч
 • зерносушилка производительностью 320 т/сутки (пшеница) и 100 т/сутки (кукуруза)
 • опрокидыватель автомобильный, магнитный улавливатель

Kruki-1 Kruki-2 Kruki-3 Kruki-4 Kruki-5 Kruki-6 Kruki-7


PIAST PASZE Sp. z o.o.

Левковец

14 280 тонн – проект, силосы,   нории,  система измерения температуры

Левковец

14 280 тонн – проект, силосы,   нории,  система измерения температуры

Объем работ и поставок:

 • технологический проект
 • силосы объемом 4760 x 3
 • нории, транспортеры ( максимальная производительность до 60 т/ч)
 • микропроцессорная система измерения температуры

P1150468 P1150481


Obiekt na 17 500 t

Голушовице

17 500 тонн – проект, силосы,   зерносушилка, нории, навес, шкаф управления

Голушовице

17 500 тонн – проект, силосы,   зерносушилка, нории, навес, шкаф управления

Объем работ и поставок:

 • технологический проект, строительный проект
 • силосы объемом 2 080 т x 8, 470 т (с конусным дном) x 2
 • зерносушилка 1 147 т/сутки (пшеница)
 • нории, транспортеры, зерноочиститель 150 т/ч – загрузка, 100 т/ч – выгрузка
 • шкафы управления на базе микропроцессоров
 • навес завальной ямы, контейнер пункта управления
 • шкафы управления объектом, управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS-SIMATIC, визуализация на ПК

Gołuszowice-1 Gołuszowice-2 Gołuszowice-3 Gołuszowice-4 Gołuszowice-5


Obiekt na 5 200 t

Кшечын Вельки

5 200 тонн – проект, силосы,   зерносушилка, зерноочиститель, нории, навес, шкаф управления

Кшечын Вельки

5 200 тонн – проект, силосы,   зерносушилка, зерноочиститель, нории, навес, шкаф управления

Объем работ и поставок:

 • технологический проект, указания по выполнению фундамента к строительному проекту
 • силосы с конусным дном объемом 640 т x 6, 300t x 4, 80 т x 2
 • зерносушилка производительностью 750 т/сутки (пшеница)
 • зерноочиститель макс. производительностью 50 т/ч
 • нории, транспортеры (максимальная производительность приемки с завальной ямы 60 т/ч, производительность выдачи с силосов 60 т/ч)
 • навес завальной ямы, контейнер пункта управления
 • шкафы управления объектом,   управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS , визуализация на ПК
 • освещение рабочих мест

Krzeczyn-1 Krzeczyn-2 Krzeczyn-3 Krzeczyn-4 Krzeczyn-5 Krzeczyn-6


Obiekt na 13 000 т

Клодзино

13 000 тонн – проект, силосы,   навес, зерносушилка,   нории,   шкафы управления

Клодзино

13 000 тонн – проект, силосы,   навес, зерносушилка,   нории,   шкафы управления

Объем работ и поставок:

 • технологический проект
 • навес завальной ямы
 • силосы объемом 3 572 т x 1,1 600 т x 4, 569 т x 4, 468 т (с конусным дном) x 2, 58 т x 1
 • зерносушилка производительностью 750 т/сутки (пшеница)
 • нории, транспортеры, зерноочиститель 60 т/ч,
 • шкафы управления, освещение объекта, управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS-SIMATIC , визуализация на ПК

Kłodzino-4 Kłodzino-3 Kłodzino-2 Kłodzino-1


P.P.H.U. WILMAR

Журавина

20 000 тонн – проект, силосы,   зерноочиститель,   зерносушилка,   нории,   шкафы управления

Журавина

20 000 тонн – проект, силосы,   зерноочиститель,   зерносушилка,   нории,   шкафы управления

Объем работ и поставок:

 • технологический проект
 • силосы объемом 4 800 т x 4, 300 т x 1, 200 т x 1
 • зерноочиститель макс. производительностью 200 т/ч
 • зерносушилка производительностью 850 т/сутки (пшеница)
 • нории, транспортеры (максимальная производительность приемки с завальной ямы 80 т/ч, производительность на выдаче с силосов 60 т/ч)
 • шкафы управления, управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS , визуализация на ПК

Żórawina-2 Żórawina-3 Żórawina-4 Żórawina-5 Żórawina-1


Obiekt na ok. 46 000 т

Колин

ок. 46 000 тонн – проект, силосы,   зерноочиститель,   зерносушилка,   нории,   шкафы управления

Колин

ок. 46 000 тонн – проект, силосы,   зерноочиститель,   зерносушилка,   нории,   шкафы управления

Объем работ и поставок:

 • технологический проект, указания по выполнению фундаментов к строительному проекту
 • силосы объемом 3 000 т x 8, 2 500 т x , 1 000 т x 2
 • зерноочиститель макс. производительностью 120 т/ч
 • зерносушилка производительностью   I - 800 т/сутки (пшеница), II 900 т/сутки (пшеница)
 • нории, транспортеры (максимальная производительность приемки с завальной ямы 120 т/ч (100 т/ч)
 • производительность на выдаче с силосов 60 т/ч)
 • шкафы управления, освещение объекта, управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS-SIMATIC , визуализация на ПК

Kolin-1 Kolin-2 Kolin-3 Kolin-4 Kolin-5 Kolin-6 Kolin-7


SŁODOWNIA STRZEGOM (GRUPA DMG)

Стжегом

объем ок. 40 300 т

Стжегом

объем ок. 40 300 т

Объем работ и поставок:

 • технологический проект, строительный проект (получение разрешения на строительство)
 • фундаменты под оборудование
 • навес над завальной ямой, здание диспетчерской, здание лаборатории
 • весы 18 м/60 т
 • зонд ракораф
 • силосы объемом 1 825 т x 12, 12 x 3 050, экспедиционный силос 25 т x2
 • зерноочиститель макс. производительностью 160 т/ч
 • нории, транспортеры (максимальная производительность приемки с завальной ямы 1 х 120 т/ч
 • производительность на выдаче с силосов 60 т/ч)
 • шкафы управления, освещение объекта, управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS-SIMATIC , визуализация на ПК

Strzegom-1 Strzegom-2 Strzegom-3 Strzegom-4 Strzegom-5 Strzegom-6 Strzegom-7


AMBROŻY SP. Z O.O.

Пшилесе

объем ок. 5 300 т

Пшилесе

объем ок. 5 300 т

Объем работ и поставок:

 • технологический проект, указания по выполнению фундаментов к строительному проекту
 • силосы объемом 1 100 т x 4, силос с конусным дном 300 т x 2
 • зерноочиститель макс. производительностью 80 т/ч
 • нории, транспортеры (максимальная производительность приемки с завальной ямы 60 т/ч,
 • производительность на выдаче с силосов 60 т/ч)
 • шкафы управления, освещение объекта, управление объекта  на базе микропроцессоров, визуализация на ПК

Przylesie-2 Przylesie-3 Przylesie-4 Przylesie-5 Przylesie-1


CEDROB S.A.

Gumowo

объем ок. 72 500 т

Gumowo

объем ок. 72 500 т

Объем работ и поставок:

 • технологический проект, указания по выполнению фундаментов к строительному проекту
 • силосы объемом 7 500 т x 2, 3 000 т x 2,
 • силос с конусным дном 640 т x 17, 300 т х 2
 • зерноочиститель макс. производительностью 120 т/ч
 • нории, транспортеры (максимальная производительность приемки с завальной ямы 100 т/ч,
 • производительность на выдаче с силосов 100 т/ч)
 • шкафы управления, освещение объекта, управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS-SIMATIC, визуализация на ПК

Gumowo-2 Gumowo-3 Gumowo-5 Gumowo-6 Gumowo-1


PHU AGRO AS

Нова Весь Мала

объем ок. 26 000 т

Нова Весь Мала

объем ок. 26 000 т

Объем работ и поставок:

 • технологический проект, указания по выполнению фундаментов к строительному проекту
 • силосы объемом 3 000 т x 8, 470 т x 4 ,
 • зерносушилка производительностью   1700 т/сутки (пшеница) и 500 т/сутки (кукуруза)
 • зерноочиститель макс. производительностью 120 т/ч
 • нории, транспортеры (максимальная производительность приемки с завальной ямы 120 т/ч
 • производительность на выдаче с силосов 60 т/ч)
 • шкафы управления, освещение объекта, управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS-SIMATIC , визуализация на ПК

Nowa-Wieś-Mała-3 Nowa-Wieś-Mała-4 Nowa-Wieś-Mała-5 Nowa-Wieś-Mała-6 Nowa-Wieś-Mała-1 Nowa-Wieś-Mała-2


Obiekt o pojemności ok 41 000 т

Чермин

объем ок. 41 000 т

Чермин

объем ок. 41 000 т

Объем работ и поставок:

 • технологический проект, строительный проект
 • фундаменты под оборудование
 • навес завальной ямы, здание диспетчерской, здание трасформаторой
 • силосы объемом 6 800 т x 6
 • нории, транспортеры (максимальная производительность приемки с завальной ямы 240 т/ч
 • производительность на выдаче с силосов 80 т/ч)
 • шкафы управления, освещение объекта, управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS-SIMATIC , визуализация на ПК

Czernin-4 Czernin-1 Czernin-2 Czernin-3


Obiekt o pojemności ok. 23 000 т

Борек Велькопольски

объем ок. 23 000 т

Борек Велькопольски

объем ок. 23 000 т

Объем работ и поставок:

 • технологический проект, указания по выполнению фундаментов к строительному проекту
 • силосы объемом 7 500 т x 3, 3 500 т x 1 , 200 т х 1
 • зерноочиститель макс. производительностью 250 т/ч
 • зерносушилка производительностью   900 т/сутки (пшеница)
 • нории, транспортеры (максимальная производительность приемки с завальной ямы 120 т/ч
 • производительность на выдаче с силосов 60 т/ч)
 • шкафы управления, освещение объекта, управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS-SIMATIC , визуализация на ПК

Borek-Wlkp-1 Borek-Wlkp-2 Borek-Wlkp-3 Borek-Wlkp-4 Borek-Wlkp-5 Borek-Wlkp-6


Obiekt o pojemności 52 000t

Хрусцина

объем ок. 52 000 т

Хрусцина

объем ок. 52 000 т

Объем работ и поставок:

 • технологический проект, строительный проект
 • фундаменты под оборудование, навес завальой ямы, здание диспетчерской, социально-административное помещение с лабораторией (ок. 240 м2)
 • контейнер трансформаторной
 • весы 18 м/ 60 т
 • зонд ракораф
 • силосы объемом 4 700 т x 10, 1 000 т x 4 ,   500 т х 2
 • зерносушилка производительностью   1 600 т/сутки (пшеница)
 • нории, транспортеры (максимальная производительность приемки с завальной ямы 2 х120 т/ч
 • производительность на выдаче с силосов 100 т/ч)
 • шкафы управления, освещение объекта, управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS-SIMATIC

Chroscina3 Chroscina4 Chroscina5 Chroscina1 Chroscina2


Pojemność — 3 700 т

Анджейово

3 700 т = проект, силсы, зерноочиститель, нории, шкаф управления

Анджейово

3 700 т = проект, силсы, зерноочиститель, нории, шкаф управления

Объем работ и поставок:

 • технологический проект, указания по выполнению фундаментов к строительному проекту
 • силосы объемом 1 100 т x 1, 490 т x 4 , силос с конусным дном 160 т х 4
 • зерноочиститель макс. производительностью 75 т/ч
 • нории, транспортеры (максимальная производительность приемки с завальной ямы 40 т/ч
 • производительность на выдаче с силосов 40 т/ч)
 • шкафы управления, управление объекта  на базе микропроцессоров, визуализация на ПК

Andrzejewo-4  Andrzejewo-3  Andrzejewo-2  Andrzejewo-1


P.P.H.U. AGROMAT

Брашовице

24 000 т проект, силосы, зерноочиститель, зерносушилка, нории

Брашовице

24 000 т проект, силосы, зерноочиститель, зерносушилка, нории

Объем работ и поставок:

 • технологический проект, строительный проект
 • силосы объемом 4 800 т x 4, 450 т x 1, 1 300 т х 3
 • зерноочиститель макс. производительностью 120 т/ч
 • зерносушилка производительностью   1 550 т/сутки (пшеница)
 • нории, транспортеры (максимальная производительность приемки с завальной ямы 120 т/ч
 • производительность на выдаче с силосов 100 т/ч)
 • шкафы управления, освещение объекта, управление объекта  на базе микропроцессоров SIEMENS-SIMATIC , визуализация на ПК