PZZ WAŁCZ

Piła

Piła

Baza suszarniczo-magazynowa

pojemność: 52 800 t

zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, projekt budowlany
 • fundamenty pod urządzenia
 • silosy o pojemności 3 400t x 10, 2 000t x 10, 500t x 2, 300t x8, 30t x 2
 • suszarnia 984t/dobę (pszenica)
 • podnośniki kubełkowe, przenośniki łańcuchowe o wydajnościach: 200 t/h ; 150 t/h; 60 t/h
 • czyszczalnie bębnowe x 2 o wydajności 240 t/ h (dla pszenicy)

ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE

ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE ARAJ-REALIZACJE


Cedrob S.A.

Rypin

Baza suszarniczo-magazynowa

Pojemność: 57 600 t

 

Rypin

Baza suszarniczo-magazynowa

Pojemność: 57 600 t

 

Range of devices of complex:

Continuous flow grain dryer  720 t/ day (for maize)

Flat bottom storage silos 619 t x 10 pcs.,

Flat bottom storage silos 7600 t x 6 pcs.,

Hopper silos 600 t  x 8

Hopper silos 500 t  x 2

Car tipper

Bucket  elevator and chain conveyor for the wheat with maximum receiving capacity from the pit 150 t/h, and maximum capacity of discharge from silos 100t/h)

Drum cleaning machine for grain with capacity 180 t/h (for wheat)

2x electrical probe,

grain weight 60 t x 3 pcs.

Control cabinet for the facility:

electrical cabinet

power control and communication cables 

PC Station with visualisation and the system of files archivization

control cabinet manages and monitors the work and automation system of the plant


Cedrob S.A.

Rypin

Baza suszarniczo-magazynowa

Pojemność: 57 600 t

Rypin

Baza suszarniczo-magazynowa

Pojemność: 57 600 t

Zakres urządzeń:

Suszarnia o pracy ciągłej: 720t/dzień  (dla kukurydzy)

Silos płaskodenny magazynowy. Pojemność 619 t x 10 szt.

Silos płaskodenny magazynowy. Pojemność 7600 t x 6  szt.

Silos lejowy. Pojemność: 600 t x 8 szt.

Silos lejowy. Pojemność: 500 t x 2 szt.

Podnośniki kubełkowe oraz przenośniki łańcuchowe o wydajnościach:

150 t/h; 100 t/h

Czyszczalnia bębnowa 180 t/h (dla kukurydzy)

Waga do ziarna 60 t x 3 szt.

Sonda elektryczna x 2 szt.

Budynek sterowni

Sterownik z okablowaniem, system monitoringu pracy obiektu,

wraz z wizualizacją na PC automatyka obiektu

System archiwizacji danych


Obiekt na 10 100 ton

Widok

10 100 ton - projekt, silosy, przyjęcie ziarna, czyszczalnia, suszarnia, układ pomiaru temp., wiata, szafa sterownicza

Widok

10 100 ton - projekt, silosy, przyjęcie ziarna, czyszczalnia, suszarnia, układ pomiaru temp., wiata, szafa sterownicza

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny
 • silosy o pojemności 500t x 20
 • Przyjęcie ziarna 2 x 50t/h
 • mikroprocesorowy układ pomiaru temperatury
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 2 x 50t/h
 • suszarnia o wydajności 624t/dobę (pszenica) i 160t/dobę (kukurydza)
 • wiata kosza przyjęciowego, kontener sterowni
 • szafa sterownicze, oświetlenie obiektu, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS, wraz  z wizualizacją na PC

Widok-1 Widok-2 Widok-3 Widok-4


Obiekt na 15 040 ton

Tursko

15 040 ton - projekt, silosy, czyszczalnia, suszarnia, podnośniki, wiata, szafa sterownicza

Tursko

15 040 ton - projekt, silosy, czyszczalnia, suszarnia, podnośniki, wiata, szafa sterownicza

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny
 • silosy o pojemności 2210 t x 4, 3103t x 2
 • silos spedycyjny 73t x 1
 • podnośniki kubełkowe, redlery (maksymalna wydajność 60t/h)
 • mikroprocesorowy układ pomiaru temperatury
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 70t/h x 2
 • 2 x suszarnia o wydajności 770t/dobę (pszenica) każda i 190t/dobę (kukurydza)
 • wiata kosza przyjęciowego
 • szafy sterownicze,  sterowanie mikroprocesorowe obiektem PC

Tursko-3 Tursko-2 Tursko-1


PHP WIESŁAW WAWRZYNIAK

Zbiersk

18 240 ton - projekt, silosy, czyszczalnia, suszarnia, podnośniki, wiata, szafa sterownicza

Zbiersk

18 240 ton - projekt, silosy, czyszczalnia, suszarnia, podnośniki, wiata, szafa sterownicza

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny
 • silosy o pojemności 4 528t x 4, 133t x 1
 • silos  spedycyjny 73t x 1
 • podnośniki kubełkowe, redlery (minimalna wydajność 30t/h, maksymalna wydajność 100t/h)
 • mikroprocesorowy układ pomiaru temperatury
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 200t/h x 1, 50t/h x 1
 • suszarnia o wydajności 690t/dobę (pszenica) i 200t/dobę (kukurydza)
 • wiata kosza przyjęciowego
 • szafa sterownicze,  sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS

Zbiersk-1 Zbiersk-2


TOP FARMS WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.

Stary Gołębin

4 600 ton - projekt, silosy, podnośniki, czyszczalnia, suszarnia, wiata, szafa sterownicza

Stary Gołębin

4 600 ton - projekt, silosy, podnośniki, czyszczalnia, suszarnia, wiata, szafa sterownicza

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny
 • silosy o pojemności 1 130t x 4, 38t x 2
 • podnośniki kubełkowe, redlery (maksymalna wydajność 100t/h)
 • mikroprocesorowy układ pomiaru temperatury
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 140t/h
 • suszarnia o wydajności 580t/dobę (pszenica) i 160t/dobę (kukurydza)
 • wiata kosza przyjęciowego, kontener sterowni
 • szafa sterownicze, oświetlenie obiektu, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS, wraz  z wizualizacją na PC

Stary-Gołębin-1 Stary-Gołębin-2 Stary-Gołębin-3 Stary-Gołębin-4 Stary-Gołębin-5 Stary-Gołębin-6


CEDROB S.A.

Raciąż

39 000 ton - projekt, silosy, suszarnia

Raciąż

39 000 ton - projekt, silosy, suszarnia

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, wytyczne fundamentowe do projektu budowlanego
 • silosy o pojemności 7 500t x 4, lejowe 640t x 12, 500t x 2
 • suszarnia 500t/dobę (kukurydza)

Raciąż-1 Raciąż-3 Raciąż-4 Raciąż-5


AGRO SŁOWENKO Sp. z o.o.

Borkowo

21 390 ton - projekt, silosy, podnośniki, czyszczalnia, suszarnia, układ pomiaru temperatury

Borkowo

21 390 ton - projekt, silosy, podnośniki, czyszczalnia, suszarnia, układ pomiaru temperatury

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny
 • silosy o pojemności 2 045t x 10, 470t x 2
 • podnośniki kubełkowe, redlery (maksymalna wydajność przyjęcia z kosza120t/h, wydajność wydania z silosów 100t/h)
 • mikroprocesorowy układ pomiaru temperatury
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 180t/h
 • suszarnia o wydajności 1700t/dobę (pszenica), 500t/dobę (kukurydza)
 • wiata kosza przyjęciowego, kontener sterowni
 • szafa sterownicze, oświetlenie obiektu, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS, wraz  z wizualizacją na PC

Borkowo-1 Borkowo-2 Borkowo-3 Borkowo-4 Borkowo-5


Obiekt na 17 620 t

Kruki

17 620 ton - projekt, silosy, czyszczalnia, suszarnia, podnośniki, układ pomiaru temperatury

Kruki

17 620 ton - projekt, silosy, czyszczalnia, suszarnia, podnośniki, układ pomiaru temperatury

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny
 • silosy o pojemności 1496t x 9, 636t x 5, 216t x 4, 58t x 2
 • silosy spedycyjne (do szybkiego załadunku) 58t x 6
 • podnośniki kubełkowe, redlery (maksymalna wydajność do 60t/h)
 • mikroprocesorowy układ pomiaru temperatury
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 50t/h x 3
 • suszarnia o wydajności 320t/dobę (pszenica), 100t/dobę (kukurydza)
 • wywrotnica samochodowa, wychwytywacz magnetyczny

Kruki-1 Kruki-2 Kruki-3 Kruki-4 Kruki-5 Kruki-6 Kruki-7


PIAST PASZE Sp. z o.o.

Lewkowiec

14 280 ton - projekt, silosy, podnośniki, pomiar temperatury

Lewkowiec

14 280 ton - projekt, silosy, podnośniki, pomiar temperatury

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny
 • silosy o pojemności 4760 x 3
 • podnośniki kubełkowe, redlery ( maksymalna wydajność 60t/h)
 • mikroprocesorowy układ pomiaru temperatury

P1150468 P1150481


Obiekt na 17 500 t

Gołuszowice

17 500 ton - projekt, silosy, suszarnia, czyszczalnia, podnośniki, wiata, szafy sterownicze

Gołuszowice

17 500 ton - projekt, silosy, suszarnia, czyszczalnia, podnośniki, wiata, szafy sterownicze

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, projekt budowlany
 • silosy o pojemności 2 080t x 8, 470t (lejowy) x 2
 • suszarnia 1 147t/dobę (pszenica)
 • podnośniki kubełkowe redlery, czyszczalnia 150t/h-zasyp i 100t/h-wysyp
 • szafy sterownicze, sterowanie mikroprocesorowe
 • wiata kosza przyjęciowego, kontener sterowni
 • szafy sterownicze, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS - SIMATIC , wraz z wizualizacją na PC

Gołuszowice-1 Gołuszowice-2 Gołuszowice-3 Gołuszowice-4 Gołuszowice-5


Obiekt na 5 200 t

Krzeczyn Wielki

5 200 ton - projekt, silosy, suszarnia, czyszczalnia, podnośniki, wiata, szafy sterownicze

Krzeczyn Wielki

5 200 ton - projekt, silosy, suszarnia, czyszczalnia, podnośniki, wiata, szafy sterownicze

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, wytyczne fundamentowe do projektu budowlanego
 • silosy lejowe o pojemności 640t x 6, 300t x 4, 80t x 2
 • suszarnia o wydajności do 750t/dobę (pszenica)
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 50t/h
 • podnośniki kubełkowe, redlery (maksymalna wydajność przyjęcia z kosza przyjęciowego 60t/h, wydajność wydania z silosów 60t/h)
 • wiata kosza przyjęciowego, kontener sterowni
 • szafy sterownicze, sterowanie mikroprocesorowe obiektem (sterownik SIEMENS) wraz z wizualizacją na komputerze PC
 • oświetlenie stanowiskowe

Krzeczyn-1 Krzeczyn-2 Krzeczyn-3 Krzeczyn-4 Krzeczyn-5 Krzeczyn-6


Obiekt na 13 000 t

Kłodzino

13 000 ton - projekt, silosy, wiata, suszarnia, podnośniki, szafy sterownicze

Kłodzino

13 000 ton - projekt, silosy, wiata, suszarnia, podnośniki, szafy sterownicze

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny
 • wiata kosza
 • silosy o pojemności 3 572t x 1,1 600t x 4, 569t x 4, 468t (lejowe) x 2, 58t x 1
 • suszarnia 750t/dobę (pszenica)
 • podnośniki kubełkowe redlery, czyszczalnia 60t/h
 • szafy sterownicze, oświetlenie obiektu, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS – SIMATIC, wraz z wizualizacją na PC

Kłodzino-4 Kłodzino-3 Kłodzino-2 Kłodzino-1


P.P.H.U. WILMAR

Żórawina

20 000 ton - projekt, silosy, czyszczalnia, suszarnia, podnośniki, szafy sterownicze

Żórawina

20 000 ton - projekt, silosy, czyszczalnia, suszarnia, podnośniki, szafy sterownicze

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny
 • silosy o pojemności 4 800t x 4, 300t x 1, 200t x 1
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 200t/h
 • suszarnia 850t/dobę (pszenica)
 • podnośniki kubełkowe redlery (maksymalna wydajność przyjęcia z kosza przyjęciowego 80t/h, wydajność wydania z silosów 60t/h)
 • szafy sterownicze, sterowanie mikroprocesorowe obiektem, wraz z wizualizacją na PC, sterownik Siemens

Żórawina-2 Żórawina-3 Żórawina-4 Żórawina-5 Żórawina-1


Obiekt na ok. 46 000 ton

Kolin

ok. 46 000 ton - projekt, silosy, czyszczalnia, suszarnia, podnośniki, szafy sterownicze

Kolin

ok. 46 000 ton - projekt, silosy, czyszczalnia, suszarnia, podnośniki, szafy sterownicze

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, wytyczne fundamentowe do projektu budowlanego
 • silosy o pojemności 3 000t x 8, 2 500t x 8, 1000t x 2
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 120t/h
 • suszarnia I 800t/dobę (pszenica), II 900t/dobę (pszenica)
 • podnośniki kubełkowe redlery (maksymalna wydajność przyjęcia z kosza przyjęciowego 120t/h (100t/h), wydajność wydania z silosów 60t/h)
 • szafy sterownicze, oświetlenie obiektu, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS- SIMATIC, wraz z wizualizacją na PC

Kolin-1 Kolin-2 Kolin-3 Kolin-4 Kolin-5 Kolin-6 Kolin-7


SŁODOWNIA STRZEGOM (GRUPA DMG)

Strzegom

poj. ok. 40 300t

Strzegom

poj. ok. 40 300t

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, projekt budowlany (uzyskanie pozwolenia na budowę)
 • fundamenty pod urządzenia
 • wiata kosza, budynek sterowni, budynek laboratorium
 • waga 18m/60t
 • sonda rakoraf
 • silosy o pojemności 1 825t x 12, 12 x 3 050, silos spedycyjny 25t x2
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 160t/h
 • podnośniki kubełkowe redlery (maksymalna wydajność przyjęcia z kosza przyjęciowego 1x120t/h, wydajność wydania z silosów 60t/h)
 • szafy sterownicze, oświetlenie obiektu, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS – SIMATIC, wraz z wizualizacją na PC

Strzegom-1 Strzegom-2 Strzegom-3 Strzegom-4 Strzegom-5 Strzegom-6 Strzegom-7


AMBROŻY SP. Z O.O.

Przylesie

poj. ok. 5 300t

Przylesie

poj. ok. 5 300t

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, wytyczne fundamentowe do projektu budowlanego
 • silosy o pojemności 1 100t x 4, silos lejowy 300t x 2
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 80t/h
 • podnośniki kubełkowe, redlery (maksymalna wydajność przyjęcia z kosza przyjęciowego 60t/h, wydajność wydania z silosów 60t/h)
 • szafy sterownicze, sterowanie mikroprocesorowe obiektem wraz z wizualizacją na komputerze PC

Przylesie-2 Przylesie-3 Przylesie-4 Przylesie-5 Przylesie-1


CEDROB S.A.

Gumowo

poj. ok. 72 500t

Gumowo

poj. ok. 72 500t

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, wytyczne fundamentowe do projektu budowlanego
 • silosy o pojemności 7 500t x 2, 3 000t x 2,
 • silosy lejowe 640t x 17, 300t x 2
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 120t/h
 • suszarnia 500t/dobę (kukurydza) x 2
 • podnośniki kubełkowe redlery (maksymalna wydajność przyjęcia z kosza przyjęciowego 100t/h, wydajność wydania z silosów 100t/h)
 • szafy sterownicze, oświetlenie obiektu, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS- SIMATIC, wraz z wizualizacją na PC

Gumowo-2 Gumowo-3 Gumowo-5 Gumowo-6 Gumowo-1


PHU AGRO AS

Nowa Wieś Mała

poj. ok. 26 000t

Nowa Wieś Mała

poj. ok. 26 000t

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, wytyczne fundamentowe do projektu budowlanego
 • silosy o pojemności 3 000t x 8, 470t x 4
 • suszarnia 1 700t/dobę (pszenica) i 500t/dobę (kukurydza)
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 120t/h
 • podnośniki kubełkowe redlery (maksymalna wydajność przyjęcia z kosza przyjęciowego 120t/h, wydajność wydania z silosów 60t/h)
 • szafy sterownicze, oświetlenie obiektu, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS—SIMATIC, wraz z wizualizacją na PC

Nowa-Wieś-Mała-3 Nowa-Wieś-Mała-4 Nowa-Wieś-Mała-5 Nowa-Wieś-Mała-6 Nowa-Wieś-Mała-1 Nowa-Wieś-Mała-2


Obiekt o pojemności ok 41 000 t

Czernin

poj. ok. 41 000t

Czernin

poj. ok. 41 000t

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, projekt budowlany
 • fundamenty pod urządzenia
 • wiata kosza przyjęciowego, budynek sterowni, budynek transformatora
 • silosy o pojemności 6 800t x 6
 • podnośniki kubełkowe redlery (maksymalna wydajność przyjęcia z kosza przyjęciowego 240t/h, wydajność wydania z silosów 80t/h)
 • szafy sterownicze, oświetlenie obiektu, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS – SIMATIC, wraz z wizualizacją na PC

Czernin-4 Czernin-1 Czernin-2 Czernin-3


Obiekt o pojemności ok. 23 000 t

Borek Wlkp.

poj. ok. 23 000t

Borek Wlkp.

poj. ok. 23 000t

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, wytyczne fundamentowe do projektu budowlanego
 • silosy o pojemności 7 500t x 3, 500t x 1, 200t x 1
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 250t/h
 • suszarnia o wydajności 900t/dobę (pszenica)
 • podnośniki kubełkowe redlery (maksymalna wydajność przyjęcia z kosza przyjęciowego 120t/h, wydajność wydania z silosów 60t/h)
 • szafy sterownicze, oświetlenie obiektu, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS- SIMATIC, wraz z wizualizacją na PC

Borek-Wlkp-1 Borek-Wlkp-2 Borek-Wlkp-3 Borek-Wlkp-4 Borek-Wlkp-5 Borek-Wlkp-6


Obiekt o pojemności 52 000t

Chróścina

poj. ok. 52 000t

Chróścina

poj. ok. 52 000t

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, projekt budowlany
 • fundamenty pod urządzenia
 • wiata kosza, budynek sterowni, budynek socjalno-biurowy wraz z laboratorium (ok. 240m2)
 • transformator kontenerowy
 • waga 18m/60t
 • sonda rakoraf
 • silosy o pojemności 4 700t x 10, 1 000t x 4, 500t x 2
 • suszarnia 1 600t/dobę (pszenica)
 • podnośniki kubełkowe redlery (maksymalna wydajność przyjęcia z kosza przyjęciowego 2 x 120t/h, wydajność wydania z silosów 100t/h)
 • szafy sterownicze, oświetlenie obiektu, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS – SIMATIC,

Chroscina3 Chroscina4 Chroscina5 Chroscina1 Chroscina2


Pojemność – 3 700 t

Andrzejowo

3 700 ton - projekt, silosy, czyszczalnia, podnośniki, szafa sterownicza  

Andrzejowo

3 700 ton - projekt, silosy, czyszczalnia, podnośniki, szafa sterownicza  

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, wytyczne fundamentowe do projektu budowlanego
 • silos o pojemności 1100t x 1, 490t x 4, silos lejowy 160t x 4
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 75t/h
 • podnośniki kubełkowe, redlery (maksymalna wydajność przyjęcia z kosza przyjęciowego 40t/h, wydajność wydania z silosów 40t/h)
 • szafy sterownicze, sterowanie mikroprocesorowe obiektem wraz z wizualizacją na komputerze PC

Andrzejewo-4  Andrzejewo-3  Andrzejewo-2  Andrzejewo-1


P.P.H.U. AGROMAT

Braszowice

24 000 t. projekt, silosy, czyszczalnia, suszarnia, podnosniki

Braszowice

24 000 t. projekt, silosy, czyszczalnia, suszarnia, podnosniki

Zakres prac oraz dostaw:

 • projekt technologiczny, projekt budowlany
 • silosy o pojemności 4 800t x 4, 450t x 1, 1 300t x 3
 • czyszczalnia o wydajności maksymalnej 120t/h
 • suszarnia 1 550t/dobę (pszenica)
 • podnośniki kubełkowe redlery (maksymalna wydajność przyjęcia z kosza przyjęciowego 120t/h, wydajność wydania z silosów 100t/h)
 • szafy sterownicze, oświetlenie obiektu, sterowanie mikroprocesorowe obiektem SIEMENS- SIMATIC, wraz z wizualizacją na PC