Aktualności

Zmienimy rolnictwo w Tanzanii

2017/01/13

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę z National Food Reserve Agency Zjednoczonej Republiki Tanzanii dotyczącą wybudowania na terytorium tego kraju trzech kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych.

Umowa obejmuje wykonanie projektów silosów zbożowych, wyprodukowanie zaprojektowanych silosów, zapewnienie transportu do Zjednoczonej Republiki Tanzanii, montaż i uruchomienie, zapewnienie serwisu gwarancyjnego, przeprowadzenie szkoleń personelu, wybudowanie obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących już obiektów magazynowych. Łączna wartość kontraktu wynosi ponad 20,28 mln dolarów, czyli ponad 83 mln zł.

Poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla tanzańskich rolników będziemy mieli realny wpływ na rozwój rolnictwa, które jest  tak ważne dla tego kraju jak i dla całej Afryki. To idealna okazja do wypełnienia misji naszej firmy.