Aktualności

Unia Araj Realizacje na konferencji NBP dot. Bałkanów

2017/02/09

Nasi przedstawiciele mieli okazję wziąć udział w seminarium „Support for expansion of Polish companies in the Western Balkans, Bulgaria and Romania” organizowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Narodowym Bankiem Polskim (NBP).

EBOiR promuje rozwój sektora prywatnego w państwach funkcjonujących w oparciu o zasady demokracji wielopartyjnej, pluralizmu oraz gospodarki rynkowej. W ramach strategii dla Polski na lata 2014-2017 EBOiR wspiera działania zmierzające do dokończenia procesów transformacyjnych, obejmujące m.in.: poprawę efektywności energetycznej i wprowadzenie standardów gospodarki niskoemisyjnej; podniesienie konkurencyjności (prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw, wzmacnianie innowacyjności, wspieranie polskiego eksportu); wsparcie na rzecz zrównoważonego rozwoju rynku finansowego i kapitałowego.