Aktualności

Unia Araj Realizacje na konferencji NBP dot. Bałkanów

2017/02/09

Nasi przedstawiciele mieli okazję wziąć udział w seminarium „Support for expansion of Polish companies in the Western Balkans, Bulgaria and Romania” organizowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Narodowym Bankiem Polskim (NBP).

EBOiR promuje rozwój sektora prywatnego w państwach funkcjonujących w oparciu o zasady demokracji wielopartyjnej, pluralizmu oraz gospodarki rynkowej. W ramach strategii dla Polski na lata 2014-2017 EBOiR wspiera działania zmierzające do dokończenia procesów transformacyjnych, obejmujące m.in.: poprawę efektywności energetycznej i wprowadzenie standardów gospodarki niskoemisyjnej; podniesienie konkurencyjności (prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw, wzmacnianie innowacyjności, wspieranie polskiego eksportu); wsparcie na rzecz zrównoważonego rozwoju rynku finansowego i kapitałowego.

 

Zmienimy rolnictwo w Tanzanii

2017/01/13

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę z National Food Reserve Agency Zjednoczonej Republiki Tanzanii dotyczącą wybudowania na terytorium tego kraju trzech kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych.

Umowa obejmuje wykonanie projektów silosów zbożowych, wyprodukowanie zaprojektowanych silosów, zapewnienie transportu do Zjednoczonej Republiki Tanzanii, montaż i uruchomienie, zapewnienie serwisu gwarancyjnego, przeprowadzenie szkoleń personelu, wybudowanie obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących już obiektów magazynowych. Łączna wartość kontraktu wynosi ponad 20,28 mln dolarów, czyli ponad 83 mln zł.

Poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla tanzańskich rolników będziemy mieli realny wpływ na rozwój rolnictwa, które jest  tak ważne dla tego kraju jak i dla całej Afryki. To idealna okazja do wypełnienia misji naszej firmy.